İstihdamda yeni uygulama, yeni teşvik

tha – İstihdam seferberliğine katkıda bulunmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptı. TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, “Üyelerimiz nitelikli işgücü ihtiyaçlarını odamıza ve İŞKUR’a bildirirse, bunların karşılanması konusunda çalışmalar yapılacaktır” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu  (İŞKUR), TTSO, Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan İl Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık yapan TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, projeyle ilgili bilgi verirken şu ifadeleri kullandı:

“Odamızca üyelerimizin ihtiyaçlarına dönük yapılan araştırmaların sonunda en çok öne çıkan sorunlardan biri de nitelikli eleman ihtiyacıdır. İŞKUR ve TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi hedefiyle imzalan protokol kapsamında; kamu – özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatacağız. Protokolün geçerli olduğu iki yıl boyunca Oda-Borsalar ile İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları düzenlenecektir. Bu eğitimlerde ücretler İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Eğitim programlarına katılan kursiyerler günlük 61,65 lira cep harçlığı alacak, aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Bu proje ile işverene elemanını kendi seçerek istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı getirilmiştir. İşverenler çalıştıracağı elemanı tanıyarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebileceklerdir.”

Avcı, işverenlerden nitelikli işgücü ihtiyacını TTSO’ya bildirmelerini de isteyerek, “Îlk etapta üyelerimizden beklentimiz; hangi meslekte, hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyduklarını İŞKUR veya Odamıza bildirmeleri. Böylece piyasada karşılığı olan nitelikte elemanlar yetiştirilebilecek ve yetişen işgücüne de istihdam yaratılabilecektir” dedi.

İlk toplantıda ilgili meslek komitesi tarafından yapılan talep doğrultusunda fırınlar için ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının bu projeden karşılanması isteği değerlendirilerek kabul edildi ve gerekli çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilginin www.milliistihdamseferberligi.com/megip internet bağlantısından sağlanabileceği de belirtildi.