MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (MEGİP)

tha – Protokol ile İŞKUR ve TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.


Protokolün geçerli olduğu iki yıl boyunca Oda-Borsalar ile İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecektir.

Uygulanacak eğitim programlarının esaslarının belirlendiği protokol, uygulama genelgesi ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiler www.milliistihdamseferberligi.com/megip veya  https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2680&lst=DuyurularListesi internet bağlantılarından elde edilebilir.

– Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)

– MEGİP Uygulama Genelgesi ve Ekleri

Ek 1- MEGİP Toplantı Tutanağı

Ek 2- MEGİP Mesleki Eğitim Kursları Tip İşbirliği Protokolü

Ek 3- MEGİP Başvuru Tarihine Ait İşveren Taahhütnamesi

Ek 4- MEGİP Mesleki Eğitim Kursiyer Taahhütnamesi

Ek 5- Mesleki Eğitim Kursları Kurs Bitirme Belgesi/Sertifika Örneği