DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI..

tha – DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı  Saffet KALYONCU’nun Açıklaması

Genel
Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize,
Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının Ocak-Kasım dönemine karşılık gelen
11 ayında 1.065.084.998 USD tutarında ihracat gerçekleşmiştir.
2018 yılı Ocak-Kasım döneminde Bölgemiz illerinden gerçekleşen ihracat ;

Bölge
ihracatımızda en büyük yekünü tutan bu 3 sektörün dışında, son yıllarda sürekli
gelişme gösteren Su Ürünleri ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile
Otomotiv Endüstrisi sektörleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla
önemli artışlar yaşanmıştır.

Bölgemizden
2018 ilk 11 ayında 124 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla
ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, Almanya,
İtalya, Gürcistan ve Fransa
olmuştur.

Doğu
Karadeniz Bölgesinden 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapılan ülkelerden en
fazla artış sağlanan Ülkeler ise Vietnam, Romanya, Danimarka, Ekvator ve
Sırbistan
olmuştur.

Yakın komşu
ülke pazarlarında belli sektörlerin sorun yaşaması, girişte bir kısım
kısıtlamalarla karşılaşmasına rağmen, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinden son
yıllarda Uzakdoğu ve Asya pazarlarına yönelik ihracatımızda yaşanan gelişme ve
artışlar, önümüzdeki yıllarda Bölge ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağı
açısından ümitlerimizi artırmaktadır. Bunun yanında, Bölgemizden son yıllarda
otomotiv endüstrisi yedek parçası ve makine sanayi grubunda yer alan ürünlerin
ihracatındaki artışlar, Bölge ihracatımız açısından çok önemli gelişmelerdir.

Doğu
Karadeniz Bölgemiz ekonomisini ihracat sürüklemekte olup, Bölge ihracatının
daha da üst noktalara ulaşması ile Bölge refah düzeyi de Ülkemiz ortalamasının
üzerine çıkacak ve bu durumda Doğu Karadeniz bölgesi potansiyeli ölçeğinde bir
çekim ve cazibe merkezi haline gelecektir. Bu çerçevede ihracatçılarımıza Bölge
olumsuz şartları nedeniyle lojistik maliyetler açısından destekleme yapılması
ile Bölgemiz firmalarında var olan ihracat ve girişimcilik tecrübesi tam
kapasite ile kullanılabilir bir konuma gelecek ve en uzak noktalardaki Ülkelere
dahi ihracat yaparak bölge ihracatını daha üst noktalara çıkaracaklardır.

Son dönemde
ihracatçılarımızın finansmana erişim imkanlarının maliyetler nedeniyle
kısıtlanması, bankalardan kaynaklanan katı tutum ve uygulamalar ile teminat
mektubu komisyon oranlarının 2 katına çıkmış olması ihracatımızın istikrarla
gelişmesini engellemektedir. Bunun için ihracatçı ve sanayicimizin uygun
fiyattan finansman temin edebilme imkânına kavuşabilmesi için reel kesime
yönelik teminat sigortası sisteminin uygulamaya koyulması ve reel kesimin borç
çevirme kapasitesinin arttırılması için kredilerde vade uzatımı yapılması büyük
aciliyet arz etmektedir. Bu imkanların sağlanması ile piyasalarda çok önemli
rahatlama sağlanarak, Hükümetimizin uygulamaya koyduğu Yeni Ekonomi Programının
da olumlu etkileri ile ihracatımız çok daha üst noktalara ulaşmış olacaktır.